Overzicht alle acties

Opstart van een nieuw compassion-project

Extreme armoede raakt kinderen enorm. Samen willen we hen beschermen

Deze actie is aangemaakt door: Sil Korstanje

Op dit moment leven er meer dan 740 miljoen mensen in extreme armoede. Zij moeten met hun gezin rondkomen van minder dan $ 2,15 per dag. Meer dan de helft van hen is kind.

Compassion wil kinderen uit armoede bevrijden door middel van kindsponsoring. Een kind wordt opgenomen in het compassion-project en krijgt daar de hulp die het nodig heeft op alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel, geestelijk.

In samenwerking met een lokale kerk in Ethiopië wordt er een nieuw compassion-project geopend: 'Bale Robe'. Dit project ligt in de Oromo regio. Het project wil 180 kinderen ondersteunen via het kindsponsorpogramma. De opstartkosten van het project bedragen € 4.750,-. Zou u een bijdrage willen leveren aan de opstart van dit project om zo een verschil te maken in de levens van vele kinderen en hen te bevrijden uit armoede?

Steun en deel deze pagina met je vrienden en familie!

Met deze actie steun je:

Start Compassion-project Ethiopie

Start Compassion-project Ethiopie