Overzicht alle acties

Opstart nieuw Compassion-project in Togo (land in West-Afrika)

Opstart van een nieuw Compassion-project waarbij circa 150 kinderen in armoede aangemeld kunnen worden om in aanmerking te kunnen komen voor kindsponsoring.

Deze actie is aangemaakt door: Donovan Amatirsat

Kinderen die  opgroeien in armoede zijn extreem kwetsbaar. In 2021 stierven er 5 miljoen kinderen onder de vijf  jaar, dit is 1 op de 27 kinderen. Hiervan stierven 2,4 miljoen kinderen in de eerste 28 dagen van hun Ieven. Bijna  40 procent van hen stierf op de eerste dag  na de geboorte.

Compassion wil kinderen uit armoede bevrijden door middel van kindsponsoring. Een kind wordt opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de  hulp die het nodig heeft. Of een kind nu in Togo, Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de verschillende Ianden krijgen aile  kinderen die  deel  uitmaken van een Compassion­-project, dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit  geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en geestelijk.

Steun en deel deze pagina met je vrienden en familie!

Met deze actie steun je:

Opstart Compassionproject Togo

Opstart Compassionproject Togo